• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Jakob

Nam­net används på många ställen om he­la det ju­dis­ka fol­ket på sam­ma sätt som pat­ri­ar­ken Ja­kobs and­ra namn, Is­ra­el (t.ex. 4 Mos 23:21-23; Ps 14:7; Jes 9:8; Jer 10:16; 1 Mack 3:7; Rom 11:26). Omväxlan­de står fyl­li­ga­re ut­tryck som ”Ja­kobs släkt” (”ätt”, ”folk”; i grund­tex­ten or­da­grant ”hus”).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33