• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kaldeen, kaldeer

Kal­deen var ett område i sydöstra Meso­po­ta­mi­en, i 1 Mos 11:28-31 nämnt som Ab­ra­hams ur­sprung­li­ga hem­land. Kal­de­er­na spe­la­de vid 600-ta­lets slut en do­mi­ne­ran­de roll, då as­sy­ri­er­nas välde störta­des och det ny­ba­by­lo­nis­ka ri­ket grun­da­des. ”Kal­deen” och ”kal­de­er­na” har därför i GT bli­vit lik­ty­digt med ”Ba­by­lo­ni­en” och ”ba­by­lo­ni­er­na”(t.ex. Jes 13:19; Jer 21:4; 24:5; Hes 1:3; Hab 1:6; Bar 1:2; Jer br v. 40), även om den ur­sprung­li­ga be­ty­del­seskill­na­den ibland skym­tar fram (Hes 23:15; Ju­dit 5:6-8). Ef­tersom stjärn­tyd­ning och spådoms­konst var högt ut­veck­la­de i Ba­by­lo­ni­en kom or­det ”kal­de­er” också att be­ty­da ”stjärn­ty­da­re”, och så har det över­satts i Dan 2:2-5:11.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33