• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kemosh

Mo­a­bi­ter­nas främs­te gud (4 Mos 21:29; 1 Kung 11:33; Jer 48:7, 13, 46), i bi­beln även kal­lad de­ras ”vid­rig­het” (1 Kung 11:7; 2 Kung 23:13). Hans namn är känt från mo­a­bi­tis­ka in­skrif­ter, framför allt från den s.k. Mes­ha­ste­nen (Mo­ab). I Dom 11:24 förknip­pas han med am­mo­ni­ter­na.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33