• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kropp

I ut­tryck som ”den syn­di­ga krop­pen” (Rom 6:6; Kol 2:11), ”dödens kropp” (Rom 7:24) och ”krop­pens gärning­ar” (Rom 8:13) är det in­te fråga om människans kropp i van­lig me­ning. For­mu­le­ring­ar­na är bild­li­ga och an­ty­der att människan är in­fo­gad i ett sam­man­hang av onds­ka, från vil­ket Kristus kan be­fria hen­ne om han får införli­va hen­ne med sin kropp, dvs. kyr­kan. Kött.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33