• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Lägel

Skinnsäck för dryc­ker, t.ex. vat­ten (Ps 33:7; jfr 1 Mos 21:14-19), vin (1 Sam 10:3) el­ler mjölk (Dom 4:19). Den till­ver­ka­des av ett helt skinn från får el­ler get. Hålen ef­ter bort­skur­na kropps­de­lar syd­des ihop el­ler användes som sprund. Läglar­na ha­de be­gränsad håll­bar­het. Skin­net skrump­na­de ef­ter hand och sprack (Jos 9:4, 13; Ps 119:83), särskilt om in­nehållet var en jäsan­de väts­ka (Job 32:19; jfr Matt 9:17 med par.).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33