• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Levo-hamat

Nam­net, som i några gam­mal­tes­ta­ment­li­ga tex­ter anger Is­ra­els gräns mot norr (t.ex. 4 Mos 34:8; 1 Kung 8:65; Hes 47:15), be­teck­nar tro­li­gen en stad. Dess läge är okänt men skall kanske sökas i Be­ka­da­len i det nu­va­ran­de Li­ba­non. Ha­mat.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33