• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rabbi

Ett ara­me­iskt (och hebre­iskt) ord för ”stor(man)” (rav) användes i gam­mal ju­disk miljö som he­der­sti­tel för re­li­giösa lära­re. Till­tals­for­men rab­bi, ”min her­re” el­ler ”min mästa­re” (jfr Joh 1:38), och va­ri­an­ten rab­bou­ni (Mark 10:51; Joh 20:16) har upp­ta­gits i evan­ge­li­er­nas gre­kis­ka grund­text. Den nämns i Matt 23:7 f. i sam­band med de skriftlärda och rik­tas en gång till Jo­han­nes döpa­ren (Joh 3:26), an­nars ba­ra till Je­sus.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33