• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Tabell 2

Re­gentlängd

Ta­bel­len följer ett av fle­ra ny­a­re ve­ten­skap­li­ga försök att före­na bi­belns del­vis mot­stri­di­ga tids­an­gi­vel­ser till ett sam­manhäng­an­de sy­stem. De en­skil­da årta­lens osäker­het har med hänsyn till ta­bel­lens över­sikt­lig­het in­te mar­ke­rats. Ti­deräkning.

Re­gen­ter i det ode­la­de ri­ket
Saul 1025–1005
Da­vid 1005–965
Sa­lo­mo 965–926
Re­gen­ter i Syd­ri­ket re­sp. Nord­ri­ket
Ju­da Is­ra­el
Re­ha­beam 926–910 Je­ro­beam 926–907
Avi­am 910–908
Asa 908–868
Na­dav 907–906
Basha 906–883
Ela 883–882
Sim­ri 882
Tiv­ni 882–878
Om­ri 878–871
Jos­ha­fat 868–847 Ac­hav 871–852
Ac­ha­sja 852–851
Jo­ram 847–845 Jo­ram 851–845
Ac­ha­sja 845
Atal­ja 845–840 Je­hu 845–818
Jo­ash 840–801 Jo­achas 818–802
Ama­sja 801–787 Jo­ash 802–787
Asar­ja/Us­sia 787–744 Je­ro­beam II 787–747
Sa­kar­ja 747
Shal­lum 747
Jo­tam 744–736 Me­nachem 747–738
Pe­kach­ja 737–736
Ac­has 736–715 Pe­kach 735–732
Ho­sea 731–722
Hiskia 715–696
Ma­nas­se 695–642
Amon 641–640
Jo­sia 639–609
Jo­achas 609
Jo­ja­kim 608–598
Jo­ja­kin 598–597
Sid­kia 597–587

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33