Bibeln i siffror

Vid årsskiftet 2011-2012 fanns hela bibeln på 469 språk. Nya testamentet och olika bibeldelar (bibelböcker på minst 24 sidor) fanns dessutom översatta till ytterligare 2 500 olika språk. Detta betyder att bibelordet finns tillgängligt på nästan 3 000 språk. Man räknar dock med att det finns cirka 6 500 registrerade språk i världen.

Hur många timmar tar det att läsa?
Bibeln består av cirka 1500 sidor, cirka 3 miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.
 
Världens minsta tryckta bibel
Den minsta kända bibel som har tryckts är lika lång som en tändsticka, alltså 4 cm lång, 3 cm bred och 2 cm tjock. Den trycktes i England och har 878 sidor. Den går alldeles utmärkt att läsa om man har en lupp. Bibeln väger 20 gram.
 
Världens minsta bibel
Genom så kallad PCMI-teknik har man kunnat förminska bibeln till skala 1:48000. Det betyder att hela bibeln på engelska, 1245 sidor, finns på ett blad som är 3 x 3,5 cm. Texten kan faktiskt läsas med hjälp av ett mikroskop. Ett exemplar av denna bibel finns på Svenska Bibelsällskapets kansli i Uppsala. Bibeln i digitalt format för läsning i dator får plats på tvärsnittet av ett hårstrå.
 
Världens största bibel
Det finns en snickare i Los Angeles som bestämde sig för att skära ut hela bibeln i träsnitt. Han arbetade i två år på projektet. Varje sida är en meter hög och texten präglades in på träunderlaget. Boken består av 8048 sådana sidor. Den väger 547 kilo och är 2,5 meter tjock.
 
Världens äldsta bibel
Äldsta kända helbibeln är den så kallade Codex Vaticanus, skriven före år 350 e.Kr. och förvarad på Vatikanmuséet i Rom. (Det finns dock flera betydligt äldre handskrifter med delar av bibeln bevarade och nya fynd görs hela tiden.)

De äldsta bevarade exemplar av bibeltexter man känner till finns på två silveramuletter

Att läsa bibeln hjälper oss att förstå och tolka det som finns runtomkring oss. Vår kultur, vår etik och vår tro. Bibeln hjälper oss att förstå konsten, litteraturen, musiken. Och oss själva. Förhoppningsvis även vår framtid.