Regentlängd

Tabellen följer ett av flera nyare vetenskapliga försök att förena bibelns delvis motstridiga tidsangivelser till ett sammanhängande system. De enskilda årtalens osäkerhet har med hänsyn till tabellens översiktlighet inte markerats. Läs mer under "Tideräkning" i Uppslagsdelen.

Regenter i det odelade riket

Saul 1025–1005
David 1005–965
Salomo 965–926

Regenter i Sydriket respektive Nordriket

JudaIsrael
Rehabeam 926–910Jerobeam 926–907
Aviam 910–908
Asa 908–868
Nadav 907–906
Basha 906–883
Ela 883–882
Simri 882
Tivni 882–878
Omri 878–871
Joshafat 868Achav 871–852
Achasja 852–851
Joram 847Joram 851–845
Achasja 845
Atalja 845Jehu 845–818
Joash 840Joachas 818–802
Amasja 801Joash 802–787
Asarja/Ussia 787Jerobeam II 787–747
Sakarja 747
Shallum 747
Jotam 744Menachem 747–738
Pekachja 737–736
Achas 736Pekach 735–732
Hosea 731–722
Hiskia 715–696
Manasse 695–642
Amon 641–640
Josia 639–609
Joachas 609
Jojakim 608–598
Jojakin 598–597
Sidkia 597–587

Att läsa bibeln hjälper oss att förstå och tolka det som finns runtomkring oss. Vår kultur, vår etik och vår tro. Bibeln hjälper oss att förstå konsten, litteraturen, musiken. Och oss själva. Förhoppningsvis även vår framtid.