Sagt om Bibeln

Göran Skytte,
TV-journalist och programledare:

– Bibeln påverkar oss alla. Den är en outtömlig källa och har ett innehåll som aldrig tar slut. Den är i alla avseenden den viktigaste bok som någonsin skrivits. Jag läser bibeln varje dag och jag har med mig den överallt. Jag tycker att man ska läsa bibeln för att den påverkar en och för att det är bok som på ett speciellt sätt kommer till en.
 
Kerstin Ekman,
författare:

– Utan en grundläggande kännedom om bibelns berättelser har vi svårt att förstå vår egen kultur. Men man behöver inte lägga någon religös aspekt på det. Hur vi än vrider och vänder så bygger vår kultur på bibeln och bibelns myter. Framför allt bygger vår historia på hur vi har förhållit oss till dem. Det är därför det är så viktigt att vi känner till detta.
 
AnnBritt Grünewald,
f.d. fängelsechef:

– Nya testamentet är oöverträffat som konkret vårdprogram. Bibeln är inte bara ett religiöst och filosofiskt dokument utan ett oöverträffat praktiskt hjälpmedel i rehabiliteringen av brottslingar och drogmissbrukare.
 
Jean Jacques Rousseau,
filosof, 1712–1778:

– Jag vill bekänna att Skrifternas majestät fyller mig med beundran, liksom evangeliets renhet har gjort intryck på mitt hjärta. Gå igenom våra filosofers verk med allt deras pompösa uttryckssätt – hur medelmåttigt, hur uselt är det icke i jämförelse med Skriften! Kan väl en bok, som är på samma gång så upphöjt majestätisk och så enkel, vara människoverk?
 
Franklin D. Roosevelt,
president i USA 1933–1945:

–Så gott som alla vårt lands stora män har varit väl bevandrade i bibelns lära. Den är en källa till kraft, och nu – som alltid – ett stöd och en hjälp till att tillfredsställa människosjälens högsta trängtan. Jag anser att ett omfattande studium av bibeln hör med till högre allmänbildning.
 
Sir Isaac Newton,
vetenskapsman, 1642–1727:

–Jag anser bibeln vara den mest upphöjda filosofi. Det finns flera säkra tecken på autenticitet i bibeln än i någon profan historia.
 
Abraham Lincoln,
president i USA 1861–1865:
Jag tror att bibeln är den bästa gåva som Gud någonsin har givit människorna. Alla goda gåvor från världens Frälsare har förmedlats till oss genom denna bok. Allt det människan behöver innehåller den.
 
Sven Hedin,
svensk forskningsresande, 1865–1952:

– Aldrig har jag läst Gamla testamentet med större uppmärksamhet och med varmare intresse än under de dagar, då jag besökte Babyloniens, Assyriens och Ninives ruiner. Berättelser som förr hördes som sagor och fabler förvandlades till verklighet. Kungar vars namn man förut bara hade en flyktig kännedom om: Tiglat-Pileser, Salmaneser, Sanherib, Nebukadnessar, passerar inte längre ens inre som skuggor utan som levande gestalter. Man får ett mäktigt intryck av hur bokstavligt profetians förutsägelser om den stora stadens tillintetgörelse har gått i uppfyllelse.
 
Galileo Galilei,
vetenskapsman, 1564–1642:

– Jag tror att avsikten med den heliga Skrift var att överbevisa människorna om de sanningar, som är nödvändiga till frälsning och som varken vetenskapen eller andra medel kunde framställa på ett trovärdigt sätt, men endast den helige Andes ljus.
 
Gregorius den store,
påve 590–604:

– Bibeln är som en bred flod, där lammen kan plaska omkring i det grunda vattnet vid strandkanten medan elefanterna roar sig av hjärtans lust ute i den djupa strömmen.
 
C S Lewis,
författare till bl.a. Narniaböckerna:

– Andra föreslår att man får betrakta berättelserna om denne man (Kristus) som legender. Som litteraturhistoriker är jag fullständigt övertygad om att vad än evangelierna är, så inte är de legender. Jag har läst en hel del legender och är alldeles klar över att det inte är samma sak. De här berättelserna är inte konstnärliga nog för att vara legender. Som fantasier är de klumpiga, de bygger inte upp spänningen på rätt sätt. Därtill är det mesta av Jesu liv helt okänt för oss, precis som vilken annan människas som levde på den tiden, och inga människor som utformar en legend skulle låta det vara så. Bortsett från stycken i Platons dialoger känner jag inte till några samtal i den antika litteraturen som går upp mot det fjärde evangeliet. Det finns ingenting, inte ens i senare litteratur, förrän den realistiska romanen uppstod för omkring hundra år sedan.
 
Martin Luther,
reformator:

– Evangelierna och apostlarnas brev har skrivits, för att de själva skulle utgöra nyckeln till hela Gamla testamentet. De visar oss, att på samma sätt som Jesusbarnet lindades och lades i en krubba, så är Kristus "inlindad" i profeternas skrifter. När vi läser och studerar dessa skrifter, så skall vi öva oss i att se vem Kristus är, varför han skulle komma i världen, hur han tidigt utlovades och hur hela Skriften visar fram mot honom, som han själv säger i Joh 5:46: "Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev".
 
Ulf Nilsson,
författare:

– Bibeln är 5000 års människovisdom i koncentrerad form. Det finns något stort att finna i den och det behöver vi ta vara på. I Europa har vi i mer än tusen år läst bibeln. Vårt språk och vårt tänkande är fullt av anspelningar på det som står i den. Bibeln tillhör vårt kulturarv och jag tycker att alla har rätt att förstå vad den vill säga och vad den kristna tron innebär. Frågan om tro eller inte tro är sedan upp till var och en.
 
Herr Simon Chan,
baptist från Singapore:

– Det talade ordet är grunden för all kommunikation. Kyrkan själv är resultatet av Guds talade ord. Guds ord har makten att förändra människor och reformera hela samhällen. Det är ett explosivt redskap för nyskapande.
 
Fru Vuadi Vibila,
pingstvän från Zaire:

– Man kan inte vara kristen utan bibeln. Det finns ett ord som sammanfattar bibeln: källan. Genom den kan jag lära allt om Jesus Kristus och jag kan komma i nära kontakt med honom. Jag är medveten om att också våra erfarenheter i livet måste bearbetas. Vi ska inte skilja på bibeln och livet.

Att läsa bibeln hjälper oss att förstå och tolka det som finns runtomkring oss. Vår kultur, vår etik och vår tro. Bibeln hjälper oss att förstå konsten, litteraturen, musiken. Och oss själva. Förhoppningsvis även vår framtid.