Sökbibel

"Sökbibel" är en tjänst från Svenska Bibelsällskapet som gör det möjligt för dig att erbjuda sökning i Bibel 2000 på din egen webbplats. Det enda du i princip behöver göra är att klistra in lite kod på önskad webbsida. Det skulle exempelvis kunna se ut så här (här används standardlayouten):
Sök i Bibel 2000 - bibeln.se
 
Slå upp en eller flera verser [?]
Sök efter ord [?]

 

Hur fungerar det?
När en besökare söker efter verser eller ord och klickar på avsedd sökknapp öppnas ett nytt fönster där sökresultatsidan på webbplatsen bibeln.se visas. Hur man kan använda söktjänsten beskrivs på två hjälpsidor (som också finns på webbplatsen bibeln.se) som besökare öppnar genom att klicka på frågetecknen ([?]).

Som ett komplement till denna söktjänst gör vi det också möjligt att från en egen webbsida länka till en eller flera fördefinierade verser. För mer information om detta, se avsnittet "Söklänkar" nedan.

 
Villkor
För att få använda Sökbibel på en webbsida på din webbplats måste det tydligt framgå att sökfunktionen tillhandahålls av bibeln.se. Du gör det genom att dels låta texten "bibeln.se" stå i nära anslutning till sökfunktionen och dels genom att göra denna text till en länk till bibeln.se. I standardutförandet uppfylls dessa båda villkor.
 
 
Hur gör man?
För den som har lite kunskap om att göra webbsidor är det enkelt att lägga till tjänsten Sökbibel på sin egen webbplats. Om du inte har sådan kunskap, hör med den som ansvarar för din webbplats eller någon annan som är kunnig i webbdesign.

1. Klistra in denna html-kod (xhtml) på önskat ställe på en webbsida. Om fönstret som öppnas när du klickar på länken inte tycks innehålla någon kod utan ett formulär med textrutor och knappar, kan du högerklicka (eller motsvarande) i fönstret och sedan välja "Visa källa" (eller motsvarande) på snabbmenyn som visas.

2. Klistra in denna formatkod (css) i webbsidans huvud (dvs. mellan <head> och </head>).
 

Tips för den som kan lite om webbdesign
Sökbibel använder en tabell vars standardbredd är 270 pixlar. Behöver du göra den smalare kan du bl a minska textrutornas bredd (minska värdet på attributet size i märket <input type="text"...> eller flytta ned knapparna genom att placera märket <br /> precis före knappmärket (<input type= "submit"...>), samt naturligtvis minska värdet för tabellbredden (<table width="270"...>). Man kan även ta bort tabellen helt, men då bör man även göra en del justeringar i formatkoden som kräver lite html- och css-kunskaper.

Du kan ändra layouten genom att definiera om formatmallskoderna.

Du kan ladda hem de båda kodfilerna om du vill genom att högerklicka (eller motsvarande) på de båda länkarna ovan och sedan välja "Spara mål som" (eller motsvarande) på snabbmenyn som visas.
 
 
Söklänkar
Förutom söktjänsten kan du även erbjuda söklänkar från dina webbsidor till en eller flera fördefinierade verser. Det kan exempelvis se ut så här:

   ... I 1 Mos 1:1 kan man läsa om hur ...

I den här texten kan alltså besökaren klicka på "1 Mos 1:1" och i ett nytt fönster läsa versen.

Så här ser länken ut (i verkligheten ska det inte vara någon radbrytning efter frågetecknet):

   <a href="http://www.bibeln.se/sokindex.jsp?
   mode=vvext&visaverser=1+mos+1%3A1"
   target="_blank">1 Mos 1:1</a>

För att ta ett annat exempel - om du ska slå upp 1 Mos 1:1 och Upp 22:21, då ska du efter "visaverser=" skriva:

   1+mos+1%3A1%2Cupp+22%3A21

Du återskiljer de olika versreferenserna med URL-koden för kommatecken (se nedan).

För att slå upp ett helt kapitel skriver du på följande vis:

   <a href="http://www.bibeln.se/sokindex.jsp?
  mode=gotokap&kap=H%F6ga+v+3"
   target="_blank">Höga v 3</a>

De lite märkliga tecknen i exemplen ovan kallas för URL-koder. För att så många webbläsare som möjligt ska kunna förstå vad du skriver i webbadressen bör du använda sådana för vissa speciella tecken. I vårt sammanhang är dessa de viktigaste:

   + = blanksteg
   %3A = kolon
   %2C = kommatecken
   %F6 = ö

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33